Tank buiten gebruik stellen

Je tank is afgekeurd: wat nu? 

Opslagtanks voor het verwarmen van een woning (minder dan 5.000 kg of 6.000 liter) 

Bij alle reservoirs zijn de eerste dezelfde stappen: legen en reinigen. Een ondergrondse tank moet je niet laten verwijderen. Als dat niet mogelijk is, moet je de tank laten vullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal. vinden moet je altijd samenwerken met een erkende technicus.  

Die technicus stelt bij de buitengebruikstelling een attest op waaruit blijkt dat de werken werden uitgevoerd volgens de regels van het vak:   

Vanaf 1 maart 2009 voor een rechtstreeks in de grond in afgegraven opslagtank. 

Vanaf 1 oktober 2019 voor een bovengronds opslagtank eenvoudig wanneer de tank ook wordt verwijderd.   

 

Dit attest vermeldt ook de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus. 

 

Meer over stookolie