Zo volledig mogelijk verbranden


Zo volledig mogelijk verbranden

Verbranden betekent dat een bepaalde brandstof reageert met de in de lucht aanwezige zuurstof. Bij dat proces worden warmte en allerlei chemische verbindingen geproduceerd.

Een volledige verbranding produceert enkel warmte, koolstofdioxide (C02) en water. Maar in de praktijk is een verbranding meestal onvolledig. Er komen dan nog een hele reeks schadelijke stoffen vrij, waaronder koolstofmonoxide (CO), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en dioxines.

Toch kunt u de uitstoot van die stoffen tot een minimum beperken door te zorgen voor een zo volledig mogelijke verbranding in uw haard of kachel. Moeilijk is dat niet. U moet gewoon de volgende vier punten in het oog houden.

1. Gebruik de juiste brandstof.

Maak bij het stoken enkel gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen. Vochtig of behandeld hout is bijvoorbeeld sterk vervuilend. Afval is al helemaal uit den boze. En ook krantenpapier veroorzaakt veel schadelijke emissies, onder meer omdat het drukinkt bevat.

2 . Let erop dat uw schoorsteen goed trekt.

De schoorsteen voert verbrandingsgassen en deeltjes af naar buiten en zuigt lucht aan uit uw woning. Het is daarom erg belangrijk dat uw schoorsteen de juiste diameter en lengte heeft.
De leverancier van uw verwarmingstoestel kan u precies vertellen hoe groot die moet zijn. Een schoorsteen met een te grote of te kleine diameter trekt slecht en vergroot het risico op schoorsteenbrand.

3. Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat.

De schoorsteen zuigt lucht aan van binnen in uw woning. Voorzie daarom voldoende aanvoer van verse buitenlucht, bijvoorbeeld via een ventilatierooster. Als u dat niet doet, wordt de luchtdruk in de kamer lager dan die in de schoorsteen en krijgt u last van rookterugslag, bij het openen van uw kachel komt de rook de kamer binnen.
Bij een open haard komt er dan zelfs voortdurend rook in uw woning terecht. Dat effect doet zich ook vaak voor als elders in huis een afzuigkap of een ventilator draait, omdat daardoor nog meer binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd.

4. Smoor het vuur niet

Smoren komt erop neer dat u de zuurstoftoevoer naar het vuur belemmert. Als gevolg daarvan verloopt de verbranding onvolledig en komen er veel meer schadelijke stoffen vrij. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!