Wetgeving onderhoud/keuring aardgasinstallatie


Elke aardgas-verwarmingsinstallatie moet tweejaarlijks nagekeken worden!

Elke aardgasketel, voor verwarming van gebouwen, en warm waterproductie (>dan 20 kW) moet een periodiek nazicht krijgen. Het onderhoud van uw aardgasketel is bij wet verplicht.

Onderhoud van bestaande installatie:

Voor welke installatie?

Alle centrale aardgas-stooktoestellen die gebruikt worden voor verwarming en/of de aanmaak van sanitair warm water.  Elke gasketel met een vermogen groter of gelijk aan 20 kW moet nu periodiek onderhouden worden. Dit onderhoud bestaat uit het reinigen of inspecteren van het rookgaskanaal en de verwarmingsketel met controle van de kwaliteit van de verbranding.  Elke onderhoudsbeurt moet uitgevoerd worden volgens de voorschriften van de fabrikant!

Wanneer?

Een gasinstallatie moet om de 2 jaar een onderhoudsbeurt krijgen om de optimale werking te verzekeren. Deze kleine investering verlaagt uw verbruik en verlengt de levensduur van uw ketel en brander.

Door wie?

Het onderhoud moet gebeuren door een 'erkend technicus'.  Verschillende aardgasketels vereisen verschillende erkenningsnummers : G I - G II

Wat krijgt u?

Na elke onderhoudsbeurt zal de erkend technicus u een reinigingsattest en een verbrandingsattest afleveren, al dan niet met evetuele opmerkingen. 

 

De keuring van een nieuwe installatie:

Waarom?

Net zoals elektrische installaties moet ook de verwarmingsinstallatie gekeurd worden.  Alle normen voor materialen en plaatsing moeten immers gerespecteerd worden. Dit beschermt u als consument en biedt u de garantie voor een optimale werking.

Wanneer?

Alle nieuwe installaties werkend gasvormige brandstoffen moeten gekeurd worden vooraleer ze in gebruik worden genomen. Dit is éénmalig. Deze keuring van nieuwe gasinstallaties geldt vanaf 1 juni 2010.

Door wie?

De plaatsing gebeurt best door een vakman, maar de keuring voor ingebruikname moet toevertrouwd worden aan een erkend technicus G I - G II 

Wat krijgt u?

Na de keuring krijgt u een keuringsrapport als bewijs dat de installatie conform de huidige wetgeving werkt, en in gebruik mag genomen worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!