Lees meer over
Houtkachels
 

De troeven van stookolie:

De stookolieprijs

De stookoliemarkt is een vrije markt waarin de klant zelf zijn leverancier kiest. De officiële maximumprijs voor stookolie wordt federaal voor heel België bepaald. Door dit beschermingsmechanisme en de vrije concurrentie betaalt u nooit meer dan deze maximumprijs. Scherpe speculatieve prijzen en prijsschommelingen worden hierdoor afgevlakt!

Officiële prijs van vandaag!

Op vlak van verbrandingsresultaten en rookgaskwaliteit werkt een goed afgestelde stookolie-installatie even milieuvriendelijk als zijn equivalent op aardgas.

Ook bij stookolie staat de technische evolutie niet stil. Omdat fossiele brandstoffen te kostbaar worden om zomaar te verbranden met slechte rendementen, blijven de vooruitstrevende fabricanten, zoals Weishaupt, streven naar perfectie! Dankzij het lage zwavelgehalte wordt het milieu niet belast en blijven de verwarmingsoppervlakken langer proper.

Condensatie vloerketel

Stookoliebrander

 

Stookolietank

Uw stookolietank verdient uw specifieke aandacht. Zowel bovengrondse als ondergrondse tanks moeten uitgerust zijn met alle wettelijke toebehoren en moeten hierop gecontroleerd worden door een erkend tanktechnicus.

Beknopt overzicht huidige wetgeving tankcontrole

 

FAQ Verwarming op stookolie

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!