Lees meer over
Houtkachels
 

Beknopt overzicht huidige wetgeving tankcontrole

Een gekeurde stookolietank heeft een groene stop.  Als dit merkplaat ontbreekt, is het verboden de houder te vullen of te laten vullen.

Vlarem II, Hoofdstuk 6.5

Particuliere bovengrondse  tanks <5000 Liter : EENMALIGE, GELDIGE CONTROLE  (na 01/03/2009) 

Particuliere bovengrondse tanks >5000 Liter :  PERIODIEKE CONTROLE  (elke 5 jaar)  

  Omschrijving  Kostprijs (incl. 21%  BTW)  

 Visuele controle

 (gratis voor klanten die minstens 5 jaar stookolie afnemen  bij NV Forceville)

145,20 euro
 Sonortest 163,55 euro

 

Wat is voor mijn tank van toepassing?

Uw stookolietank wordt afgekeurd! Wat nu?

Eerst en vooral: Uit diverse studies en proefondervindelijke onderzoeken is gebleken dat de toestand van de mazoutreservoirs in ons land heel wat minder alarmerend is dan eerst werd verondersteld. Geen paniek dus, misschien is er weinig tot niets aan de hand.

Is uw tank afgekeurd omdat één van de wettelijke toebehoren ontbreekt  of fouten vertoont?  Bv. een overvulbeveilging die niet werkt ...  Dan hoeft u als "goede huisvader" niet méér te doen dan er voor te zorgen dat dat in orde gebracht wordt.  Na een nieuwe controle zal u een groene dop en een conformiteitsattest ontvangen.

Wordt uw tank afgekeurd omdat de visuele controle of de dichtheidsproef aantoont dat uw reservoir lek is?

Dan wordt uw tank met een rode vuldop uitgerust = er mag dus niet meer bijgevuld worden. Het is dan aan u - in samenspraak met ons - om uw probleem aan te pakken. 

Eerst en vooral gaan we zo snel mogelijk de risico's beperken; indien mogelijk pompen we de resterende stookolie over in een van onze noodtanks, zodat het risico op vervuiling ingedijkt wordt. 

Wees gerust: bijna nooit verdwijnt er stookolie uit de tank - er wordt dus, zelfs bij lekke reservoirs, bijna nooit vervuiling vastgesteld. Meestal duwt het grondwater zich een weg naar binnen (water is immers zwaarder dan stookolie), en valt daardoor uw brander in storing.

Uw verwarmingsinstallatie kan dan rustig blijven voortwerken - aangesloten met een nieuwe aanzuigleiding vanuit onze noodtank.

 

Natuurlijk moeten we nu de volgende stappen zetten :

1)  BUITENGEBRUIKSTELLING van de oude stookolietank

(uitgevoerd door een OVAM-erkende specialist - met de nodige verwerkingsattesten)

  - bovengronds < dan 5000 Liter = reiniging en verwerking van de stookolierestanten

  - bovengronds > dan 5000 Liter = reiniging / verwerking + BINNEN 3 JAAR verwijderen

  - ondergrondse tanks = reiniging / verwerking van de stookolierestanten +

  => indien technisch mogelijk : de oude stookolietank verwijderen

  => indien technisch onmogelijk : de oude stookolietank opvullen met inert schuim

FORCEVILLE nv begeleidt  u doorheen dit hele proces en werkt samen met een correcte, OVAM-erkende specialist terzake.

2) MAAR WAT NU?

Nu rest er u nog één beslissing te nemen : 

Gaat u de oude afgekeurde stookolietank vervangen door een nieuwe tank(s) ? Of gaat u uw stookolie verder opgebruiken, om daarna eventueel naar aardgas om te schakelen.  Beide mogelijkheden liggen open en zijn meestal mogelijk. 

Het blijft een evenwichtsoefening om af te wegen met welke brandstofkeuze u nu het beste af bent.

Er zijn heel wat flexibele tanksystemen op de markt waarmee we op een snelle en eenvoudige manier voor een nieuwe opslag van stookolie kunnen zorgen.

Uw verwarmingsinstallatie blijft dan onaangeroerd.  Wenst u toch naar aardgas om te schakelen, dan moet meestal uw volledige aardgasverwarmingsinstallatie vernieuwd worden, en moet er een aardgasmeter en gasaansluiting gerealiseerd worden. 

FORCEVILLE nv heeft al heel wat ervaring opgebouwd, om u te begeleiden in dit beslissingsproces.  We geven u eerlijke,  en onafhankelijke informatie.

U moet uiteindelijk wel zélf de juiste knopen doorhakken.  Maar met de juiste partner aan uw zijde, zijn ook de moeilijke beslissingen kinderspel !   Uw keuze : aardgas of stookolie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!