Lees meer over
Houtkachels
 

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is het omvormen van het huidige energiesysteem naar een koolstofarm systeem, met een energievoorziening die zoveel mogelijk steunt op hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Energie zal in de toekomst steeds meer lokaal worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. 

Het moet bijdragen aan de doelstellingen voor een hogere energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energieproductie en vermindering van broeikasgassen.

 

De rol van de energieconsument verandert 

Ook de positie en de rol van de consument zijn volop in verandering. Vroeger was de energieconsument enkel de passieve betaler van zijn energiefactuur, vandaag kan hij zijn verbruik, de prijs die hij betaalt en het soort energie dat hij verbruikt zelf beïnvloeden. Hij kan ook gebruik maken van nieuwe diensten op de markt. De consument kan niet alleen zijn energieleverancier kiezen, hij kan ook beslissen om zelf elektriciteit te produceren als zogenaamde. Zo zal de energieproductie steeds vaker lokaal gebeuren.

Elektrificatie

Een belangrijke trend is de toenemende elektrificatie aan de consumptiezijde. De elektrische wagen begint steeds meer de auto met verbrandingsmotor te vervangen en residentiële verwarming wordt meer en meer elektrisch door het gebruik van warmtepompen.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!