Grond/water-warmtepompen


Grond/water-warmtepomp

De aarde is door haar relatief constante temperatuur een zeer goede warmtebron.

De grond/water-warmtepompen halen de nodige verwarmingsenergie uit de in de grond opgeslagen energie. De grond/water-warmtepomp is vooral geschikt voor nieuwbouw. Om deze energie op duurzame wijze te kunnen gebruiken, staan twee krachtige systemen ter beschikking:

Aardcollectoren

Ze bestaan uit flexibele PE-buizen die op 1,20 tot 1,50 meter diepte in onbebouwde, vrije grondstukoppervlaktes gelegd worden. In deze buizen circuleert het zogenaamde glycolwater, een mengsel uit water en antivriesmiddel. De nodige collectoroppervlakte hangt eerst en vooral af van het warmtevermogen van de warmtepomp. In de regel is de collectoroppervlakte dubbel zo groot als de te verwarmen woonruimte. Als de beschikbare oppervlakte niet volstaat of als bijkomend gekoeld moet worden, gebeurt de installatie in de diepte en worden aardsondes gebruikt.

 

Aardsondes

Door de verticale boring in de grond tot een diepte van 100 m worden drukbestendige leidingen ingebracht waarin het glycolwater doorstroomt. 

 

 

 

 

Grond/water-warmtepomp in compacte uitvoering  (met geïntegreerde buffervat en waterverwarmer)

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!