Fout stoken


Fout stoken doet meer kwaad dan u denkt

Een slecht gestookt vuur berokkent heel wat schade aan mens en milieu, daarover bestaat geen enkele twijfel. We zetten de belangrijkste boosdoeners even op een rijtje.

CO (koolstofmonoxide)

CO is een onzichtbaar en reukloos gas. Het belemmert het transport van zuurstof door het bloed,wat tot bewusteloosheid kan leiden en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Allerlei symptomen gaan daaraan vooraf: duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn ...
Ieder jaar moeten enkele honderden mensen in Vlaanderen met CO-vergiftiging naar het ziekenhuis. Een twintigtal mensen overleeft het niet. Voor meer informatie over CO-vergiftiging kunt u terecht bij het Antigifcentrum, op het nummer 070 - 245 245.

PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)

PAK's uit uw kachel of haard komen terecht in het milieu en zo in de voedselketen.Via onze voeding of rechtstreeks via inademing nemen we ze op in ons lichaam. PAK’s kunnen kanker veroorzaken in de longen, de huid en het spijsverteringsstelsel. Verder vermoedt men dat ze de hormoonhuishouding, de voorplanting en het menselijk afweersysteem ernstig verstoren.

Stof

Bij de verbranding in uw haard of kachel komt zeer fijn stof vrij, dat via de luchtwegen kan doordringen tot diep in het lichaam. Daar veroorzaakt het allerlei hart- en vaatziekten. Ook mensen met ademhalingsziekten zoals astma of chronische bronchitis kunnen er erg veel hinder van ondervinden.

Dioxines

Dioxines ontstaan onder meer als u zelf afval of behandeld hout verbrandt. Vooral via melk, andere zuivelproducten en vlees komen ze terecht in de voedselketen. Ze zijn kankerverwekkend en mogelijk verstoren ze ook de voortplanting, de groei, het afweersysteem en de neurologische functies.

Zware metalen

Zware metalen zoals lood, chroom, arseen, cadmium en kwik komen vrij als u zelf afval of behandeld hout verbrandt. Ze hebben een zeer breed scala aan schadelijke effecten voor onze gezondheid.         

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!