FAQ Zonnepanelen


Hoe werkt een zonne-installatie?

Er bestaan twee systemen, de fotovoltaïsche systemen voor de elektriciteitsproductie en de zonnecollector voor de warmteproductie.

Wij raden u een systeem aan dat uit zonne-energie warmte haalt voor het drinkwater of voor de verwarmingsondersteuning. De zonne-installatie wordt optimaal in het convetionele systeem geïntegreerd.

Wat is er nodig:

 1. één of meerdere collectoren
 2. een bivalente waterverwarmer voor de opwarming van drinkwater met zonne-energie of een energieopslagvat voor de verwarmingsondersteuning
 3. een speciale zonneregelaar
 4. een pomp met buisverbindingen

Is een zonne-installatie rendabel?

Dit hangt af van de gebruiksgewoonten en de evolutie van de energieprijzen.

Principieel loont de plaatsing van een zonnesysteem de moeite, want iedereen kan de dagelijkse energiebesparing berekenen.

Anderzijds kent de staat subsidies toe voor uw investering.

Uw woning stijgt in waarde, bovendien heeft u op lange termijn kosteloze en milieuvriendelijke warmte ter beschikking.

Wat doet een zonne-installatie voor het milieu?

Een zonne-installatie biedt de milieuvriendelijkste manier om warmte voor verwarming en het sanitair water te produceren.

Met een collectoroppervlakte van b.v. 4,5m² wordt t.o.v. een olieverwarming een jaarlijkse uitstoot van 760kg CO2 vermeden - in vergelijking met een gasverwarming is dat 600kg CO2.

Wat brengt een collector op in de winter of bij bewolking?

Jaarlijks gebruiken Weishaupt collectoren tot 50% van de directe en diffuse zonne-instraling.

In vergelijking met een zonnige dag staat er voor de collector op een bewolkte dag in juni tot 80% van de bruikbare straling ter beschikking - in december is dat nog altijd 25%.

Tussen 50 en 60% van de energiebehoefte voor de opwarming van drinkwater kan door de zonne-energie gedekt worden.

Is een zonne-installatie in mijn regio eigenlijk zinvol?

Absoluut!

In België bedraagt de gemiddelde straling ca. 1000kWh/m²/jaar.

Is een zonnesysteem efficiënt ongeacht de oriëntatie van het dak?

Absoluut!

Zelfs bij duidelijke afwijkingen van de ideale situatie (= zuidelijke oriëntatie, helling 45°) zijn de minderopbrengsten bij daken die volledig naar het westen of oosten georiënteerd zijn zeer gering. Dit kan gecompenseerd worden door de collectoroppervlakken te vergroten.

Kan ik zonne-energie ook gebruiken voor de verwarming van mijn woning?

Over het algemeen is de combinatie van solaire drinkwateropwarming met verwarmingsondersteuning zeer aanbevelenswaardig!

Ten opzichte van een zonne-installatie voor drinkwateropwarming, waarbij over het algemeen twee of drie collectoren nodig zijn, moet voor de verwarmingsondersteuning het aantal collectoren verhoogd worden. Al naargelang de warmtebehoefte is vanaf 4 collectoren een efficiënte verwarmingsondersteuning mogelijk.

Het verwarmingssysteem is ideaal ontworpen voor werking met lage vertrek- en teruglooptemperaturen.

Een zonnesysteem dat gebruikt wordt voor de verwarming van een woning:

 • bespaart stookkosten
 • vermindert de belasting van de stookketel

Wat is de levensduur van een collector?

Uit de praktijk leren we dat collectoren na meer dan 20 jaar nog steeds kunnen gebruikt worden.

Toch raden wij bij de aanschaffing aan om er op te letten dat hoogwaardige en beproefde collectoren geplaatst worden. Naast de houdbaarheid is ook het duurzame hoge gebruiksrendement van een collector doorslaggevend.

Uw investering moet toch renderen!

Is het dak na montage van de collector ook weer 100% lekvrij?

Ja!

Bij zonnesystemen onderscheidt met:

 1. Opdakvelden : Hier blijft de dakbedekking onder het collectorveld behouden. De collectoren worden door middel van aluminium winkelhaken bevestig.
 2. Indakvelden : Hier worden de collectoren ter plaatse aan de dakpannen gemonteerd en voorzien van een afdekkader.
 3. Platdakvelden : Hier worden de collectoren in een hoek van 45° opgesteld. Met speciale voetklemplaten worden de collectoren op het dak vastgezet.

Kunnen de buisleidingen onopvallend, zonder snijwerk geplaatst worden?

Van het collectorveld tot in de stookruimte worden twee speciale geïsoleerde buisleidingen gelegd. In woningen zijn er in het algemeen twee praktische oplossingen:

 • het dubbelbuis-systeem wordt in een vrije schoorsteen of verluchtingsschacht geplaatst,
 • of onopvallend aan de buitenmuur in een aparte 'regenafvoerpijp'.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Zonne-installaties worden met verschillende subsidies gesteund.

Gedetailleerde informatie over het actuele subsidieprogramma vindt u onder www.belsolar.be

Wat betreft de vragen van fiscale aard : www.fiscus.fgov.be

Wat betreft de vragen van technische aard:

 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!