FAQ warmtepompen


Zijn warmtepompen ook geschikt voor renovatie?

Ja, onder bepaalde voorwaarden is een warmtepomp goed geschikt voor modernisering:

 • Verwarmingsoppervlakte groot genoeg
 • Vetrektemperaturen zo laag mogelijk (bijv. vloerverwarming)
 • Warmtebehoefte zo laag mogelijk (goede warmte-isolatie, dubbel beglazing)

Lucht/water-warmtepompen zijn dankzij hun eenvoudige installatie goed geschikt voor renovatie. Er bestaan zowel oplossingen voor binnen- als voor buitenopstelling.

In sommige moderniseringsgevallen kan zelfs het reeds bestaande verwarmingssysteem geïntegreerd worden. Vooral voor gedeeltelijke renovatie staan sanitair-water-warmtepompen ter beschikking, die een centrale bereiding van sanitair warm water mogelijk maakt. Deze warmtepompen gebruiken verloren warmte als warmtebron.  Ook de integratie van zonnecollectoren is mogelijk.

 

Warmtepompen zijn eenvoudig te bedienen.

Principieel zorgt de warmtepompmanager voor de regeling, de sturing en de controle van de warmtepomp in functie van de buitentemperatuur en biedt op die manier een hoog comfort en een aanzienlijke energiebesparing.  De instelling van de warmtepompmanager wordt door de verwarmingsinstallateur uitgevoerd bij de installatie.

Individuele aanpassingen van de basisinstellingen voor de verwarming of de bereiding van sanitair warm water, bijvoorbeeld in geval van afwezigheid wegens vakantie, kunnen heel eenvoudig door de gebruiker uitgevoerd worden, daar de bediening aan de hand van een display met duidelijke tekstweergave gebeurt.

 

Hoe vaak moet een warmtepomp onderhoud worden?

In principe behoeven warmtepompen weinig onderhoud. Een jaarlijkse controle door een verwarmingsinstallateur is echter aanbevolen.

 

Kan ik warmtepompen ook voor koeling gebruiken?

Ja. Vele warmtepompen zijn ook geschikt voorkoeling tijdens de warme zomermaanden. Afhankelijk van het systeem onderhoudt men twee varianten:

 • Actieve koeling : bij zogenaamde reversibele warmtepompen wordt het werkingsprincipe omgekeerd. De warmtepomp is daarbij in werking en onttrekt de warmte van de binnenruimte via de vloer- of wandverwarming. De onttrokken warmte kan daarbij voor de bereiding van sanitair warm water gebruikt worden.
 • Passieve koeling : bij passieve koeling wordt de hogere temperatuur van de binnenruimte via de vloer- of wandverwarming opgenomen en via een warmtewisselaar aan de koudere aarde of het koudere grondwater afgegeven. Daar de compressor van de warmtepomp daarbij niet loopt, blijft de warmtepomp 'passief' en de compressor staat tijdens het koelproces voor de bereiding van sanitair warm water ter beschikking.

 

Wat levert de combinatie van een warmtepomp en een zonnesysteem?

 • Zonnesystemen worden in het kader van de huidige regelgeving op vlak van energieverbruik goed gewaardeerd en kunnen het rendement van de verwarmingsinstallatie moeiteloos verhogen.
 • Met een zonnesysteem draagt u bij tot de bescherming van het milieu.
 • De combinatie van de twee systemen vormt een volledig pakket. Weishaupt levert alle componenten en garandeert op die manier een perfecte afstemming van het geheel.
 • De zonne-installatie kan voor de bereiding van sanitair warm water of voor verwarmingsondersteuning gebruikt worden.
 • De zonnecollectoren kunnen naar keuze in de dakbedekking ingebouwd worden, op de dakbedekking geplaatst worden of met speciale staanders op een plat dak opgesteld worden.

 

Is een weersafhankelijke regeling wel nuttig?

Hier blijft hetzelfde principe gelden als bij gewone aardgas- of stookolieverwarmingsketels : JA dus!

Voeg bij warmtepompen nog het extra argument toe dat lagere verwarmingswatertemperaturen enkel en alleen door de warmtepomp aangevoerd kunnen worden, dan moet er niet worden bijverwarmd door andere duurdere energiebronnen waardoor het rendement het hoogst blijft. Een weersafhankelijke regeling is per definitie op zoek naar de laagst mogelijke watertemperatuur waarmee uw binnenklimaat toch gegarandeerd kan worden.

 

Hoe hoog zijn de investerings- en werkingskosten?

 • De aanschaffing van een warmtepompinstallatie (aansluiting aan de warmtebron inbegrepen) is ongeveer 40% duurder dan een condenserend gassysteem.
 • In vergelijking met traditionele verwarmingssystemen werken warmtepompen duidelijk zuiniger. Dankzij de lage onderhouds- en verbruikskosten worden de hogere investeringskosten na verloop van tijd wel terugverdiend.
 • Als we de totale verbruiks-, bedienings- en aanschafkosten voor een periode van 15 jaar vergelijken, stelt de warmtepomp duidelijk een voordelig alternatief voor.

 

Subsidies voor de plaatsing van een warmtepomp

 • Er bestaan subsisies van de overheid voor de installatie van warmtepompen.
 • Voor vragen van fiscale aard: www.fiscus.fgov.be
 • Voor vragen over premies en voorwaarden:                          

- Vlaams Gewest : www.energiesparen.be

- Brussels-Hoofstedelijk Gewest : www.ibgebim.be

- Waals Gewest : www.energie-wallonie.be

 

 

 

 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!