FAQ Verwarming op aardgas


Wat is het verschil tussen een condensatieketel en een traditionele ketel?

Een traditionele ketel werd zodanig ontwikkeld dat er een belangrijke hoeveelheid energie via rookgassen verloren gaat. Deze energie (=warmte) heeft immers nog een belangrijke taak : uw schouw DROOG houden!

Bij de berekening van het ketelrendement  werd er met deze rookgasverliezen geen rekening gehouden. als u na de jaarlijkse onderhoudbeurt te horen kreeg dat uw verwarmingsinstallatie stond te werken met een rendement van 90% dan waren de relatief grote schouwverliezen dus NIET in deze berekening opgenomen.

Een condensatieketel gaat uit van het principe dat er zo weinig mogelijk energie via de schouw mag verloren gaan. Omdat de hoeveelheid waterdamp in de rookgassen ongeveer begint te condenseren onder de 60°C, worden we dus geconfronteerd met natte, soms kletsnatte rookgassen, zelfs al in de ketel zelf. Deze manier van werken gooit dus alle oude verbrandingstechniek op een hoopje en vraagt om een volledig nieuwe manier van werken. Zowel het toestel als het rookgaskanaal moet ontwikkeld worden, rekening houdende met condensvorming en de afvoer daarvan. Het rendement van een condensatieketel is dus een pak hoger (tot 110%).

Om u een idee te geven:  in een oude ketel kan de temperatuur van de rookgassen zelfs tot 300°C bedragen. In een moderne, maar nog klassiek werkend ketel (dus niet-condenserend) ligt de rookgastemperatuur al tussen de 130°C en 150°C. In een goed weersafhankelijk werkende condensatieketel komen we rookgastemperaturen van 40°C à 50°C tegen. U merkt, alleen al op het niveau van de rookgasverliezen werken we dus héél wat zuiniger!

En dan spreken we nog niet over:

  • verlaging gasverbruik doordat er geen waakvlam meer brandt, maar automatisch wordt opgestart bij elke branderstart
  • verlaging gasverbruik door modulerende werking van de vlam => niet altijd het volle vermogen
  • verlaging energieverbruik door weersafhankelijke sturing met lagere watertemperaturen in de tussenseizoenen
  • verlaging gasverbruik door betere programmatie van de comfortperiodes in uw woning
  • ...

Kan ik elke oude ketel vervangen door een condensatieketel?

In principe wel, op voorwaarde dat u in de mogelijkheid bent om de rookgasafvoer aan te passen aan 'natte' rookgassen. Elke condensatieketel moet aangesloten worden op een waterdichte en gesloten schouwpijp. Elke klassieke gemetste schouw moet dus getubeerd worden, met de rookgaspijpen die bij de ketel van het merk van uw keuze horen!

Let op in appartementsgebouwen, waar u soms niet kan doen wat u wil, omdat het rookgaskanaal niet van u alleen is, maar gedeeld wordt door appartementen onder en boven u!

Hoe werken thermostatische kranen?

Een thermostatische radiatorkraan doet maar één ding : automatisch dichtgaan wanneer het té warm dreigt te worden in de kamer. Met andere woorden : thermostatische kranen zijn nuttig wanneer ze op die manier kunnen werken. In alle andere gevallen is een gewone radiatorkraan even goed. Eén van de zwakke punten van thermostatische kranen is dat wanneer ze zo goed als een héél jaar dicht gestaan hebben, ze dikwijls komen vast te zitten wanneer je ze dan wel eens opendraait. Honeywell themostatische kranen hebben hier iets aan gedaan en hebben hier minder onder te lijden. Als een radiatorkraan in één van uw kamers zelden opgengedraaid wordt, gebruik dan eerder een gewone kraankop en dus geen thermostatische.

Is er een verschil in energieverbruik tussen warm water via doorstroomprincipe of warm water uit een boiler?

Eén liter water één graad opwarmen kost altijd evenveel energie. Of dat water nu uit systeem A, B of C komt, u bent dus altijd evenveel energie kwijt. Uw keuze voor om het even welk principe van warm waterproductie is dus louter en alleen een keuze voor het juiste comfort. 

Doorstoomprincipe = zo lang warm water als u wilt, maar beperkt in debiet (meestal +/- 12liter per minuut)

Werken met een boiler = piekdebieten en gelijktijdig gebruik van verschillende kranen mogelijk (bv. zijsproeiers in een douche). Zo veel warm water als u wilt, maar beperkt tot het volume van de gekozen boiler.

Is een weersafhankelijke regeling wel nuttig?

Als er iets is dat hier in België ABSOLUUT nuttig en zelfs noodzakelijk mag genoemd worden, dan is het wel de weersafhankelijke regeling. Het werkingsprincipe is redelijk eenvoudig : een buitenvoeler (goed geplaatst, uit de zon) vertelt aan de verwarmingsketel hoe koud het buiten is, waarna de ketel met die informatie gaat bepalen met welke variërende watertemperatuur hij uw woning op temperatuur gaat brengen. In de winter (= kouder dan 0°C) ligt die temperatuur hoog (rond 70°c), in alle andere periodes (80% van het jaar) kunnen we ook met lagere watertemperaturen uw woning warm krijgen.

2 belangrijke argumenten maken een weersafhankelijke regeling eigenlijk NOODZAKELIJK

  1. Ons jaar kent slechts enkele weken winter, enkele weken zomer en véééle maanden 'tussenseizoen'. Het is dus belangrijk dat onze verwarmingsketel weet wanneer hij het wat kalmer kan doen. Geen land is daarvoor beter geschikt dan België.
  2. Een HR Top-condensatieketel werkt per defenitie het meest zuinig wanneer hij met de meest lage temperaturen kan werken. Immers hoe lager de watertemperaturen in de warmtewisselaar, hoe lager de rookgassen kunnen afgekoeld worden, hoe lager de warmteverliezen, hoe lager het verbruik, hoe hoger het rendement!!! Een HR Top-ketel plaatsen zonder weerafhankelijke regeling is uit den boze én een gemiste kans!

Hoeveel warm water heb ik nodig voor mijn woning?

Enkele eenvoudige rekensommetjes helpen u op weg:

Hoeveel keer doet u dagelijks een afwas in de keuken = 10L x ...

Aantal douches per dag = 50L x ...  (met spaardouche, let op debiet kan hoger liggen wanneer ander type douche gebruikt wordt)

Aantal baden per dag = 120L x ...

Deze som geeft u een idee van uw dagelijkse warm waterbehoefte.

Is de gekozen plaats van mijn verwarmingsketel belangrijk?

De strenge regelgeving rond de rookgasafvoer maakt het niet meer zo eenvoudig om uw ketel om het even waar te plaatsen. 2 uitgangspunten bepalen wat er het beste is of wat er mogelijk is:

  1. een reglementaire rookgasafvoer MOET mogelijk zijn of uw installatie wordt afgekeurd.
  2. hoe dichter uw stookplaats bij uw warm wateraftappunten staat hoe beter (= minder warmteverliezen)

Is een combinatie van vloerverwarming met radiatoren mogelijk vanuit dezelfde ketel?

Natuurlijk! Let wel, beide verwarmingstechnieken werken met een verschillende watertemperatuur optimaal. Vloerverwarming werkt met watertemperaturen tussen 25°C en 45°C. Radiatoren verdragen temperaturen tussen 30°C en 75°C!

Een verwarmingsketel kan maar één watertemperatuur aanmaken (=de hoogste temperatuur) waarna u, extern van de ketel, met een mengkraan en extra regeltechniek voor de lagere watertemperatuur van de vloerverwarming moet gaan zorgen.

Waarom moet ik vaak lang wachten op warm water?

Hoe krachtig de ketel of hoe groot de capaciteit van de boiler ook is, de snelheid van aanleveren van warm water hangt af van de hoeveelheid koud water in de leidingen.  Het kan ook zijn dat de afstand van de ketel naar het aftappunt erg lang is. Staat de ketel in de garage en de badkamer ligt 15 meter verder op de 2e verdieping, dan moet het koude water in die (lange) leiding eerst wegvloeien vooraleer er warm water uitloopt.  Daarom is het aan te bevelen de ketel zo dicht mogelijk bij het meest gebruikte aftappunt te plaatsen.

Hoe zit dat met de onderhoudsfrequentie van aardgastoestellen?

Op aardgastoestellen die gebruikt worden voor verwarming en/of de productie van warm water is een tweejaarlijkse onderhoudsbeurt wettelijk verplicht.  De onderhoudsbeurt moet uitgevoerd worden door een opgeleide technieker/spoecialist met het juiste erkenningsnummer voor uw type toestel.

Daarenboven moet elke onderhoudsbeurt uitgevoerd worden volgens de voorschriften van de fabricant. Dikwijls komt er dus wel wat meer bij kijken dan u in eerste instantie dacht.  Dichtingen moeten vervangen worden, onstekings- en ionisatiepennen worden preventief vervangen,... Bij elke fabricant kan het uit te voeren werk lichtjes verschillen.

Voor en na elke onderhoudsbeurt moet de technieker een rookgasanalyse uitvoeren met een geijkt meettoestel. Hierbij wordt vastgeteld of uw toestel aan de wettelijke normen voldoet.  Een complexe wetgeving verplicht onze technieker om uit te maken of uw toestel al dan niet volgens de wettelijke normen en voorschriften staat te werken.  Het is aan u, de klant, om daarna eventuele aanbevelingen te laten uitvoeren om uw installatie in orde te brengen.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!